Projekt je sufinacirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

eu logo

O projektu

Opis projekta

Projekt „Gospodarim otpadom“ koji je financiran iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. obuhvaća provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području pet jedinica lokane samouprave – OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA, OPĆINA SEMELJCI, OPĆINA STRIZIVOJNA, OPĆINA VIŠKOVCI, OPĆINA VUKA


 Ovim projektom obuhvaćene su sljedeće ciljne skupine:

 • Djeca predškolskog uzrasta ( 3-7 godina)
 • Djeca školske dobi ( 7-15 godina)
 • Žene
 • Umirovljenici
 • Svi građani jedinica lokalne samouprave u kojima se projekt provodi
 • Odgojno-obrazovne ustanove


Ciljevi i očekivani rezultati

CILJEVI

Osnovni cilj projekta je smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta, odnosno izgradnja svijesti mještana jedinica lokalne samouprave o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

Provedbom projektnih aktivnosti postići će se  ciljevi koji imaju naglasak na:

 • Sprečavanju nastanka otpada
 • Ponovnoj upotrebi predmeta
 • Kompostiranju
 • Pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima

 OČEKIVANI REZULTATI

 • cjelovito informiranje građana i upoznavanje s ciljevima gospodarenja otpadom te njihovo motiviranje za ostvarenje tih ciljeva
 • informiranje i edukacija građana u lokalnim samoupravama
 • sprečavanje nastanka otpada, odvajanje otpada i odgovorno postupanje s otpadom kao poželjno društveno ponašanje
 • veće stope odvajanja pojedinih kategorija otpada
 • veće stope recikliranja
 • manje količine odloženog biorazgradivog otpada


Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta : 514.875,00kn

Ukupno prihvatljivi troškovi: 514.875,00kn

Bespovratna EU sredstva: 437.643,75kn

 

Razdoblje provedbe projekta

22.listopada 2018. – 22.listopada 2019. 

 

Sudionici na projektu

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

OPĆINA SEMELJCI

OPĆINA STRIZIVOJNA

OPĆINA VIŠKOVCI

OPĆINA VUKA

 

Nadležno tijelo

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITO